• Методи та системи штучного інтелекту

  На цій сторінці представлена інформація з навчальної дисципліни “Методи та системи штучного інтелекту” (весняний семестр). Дисципліна викладається на третьому курсі спеціальності Інформаційні Управляючі Системи та Технології.

  Матеріали лекцій

  Матеріали лекцій викладаються у файлах формату Adobe PDF. Для перегляду можна використовувати Adobe Reader.

  Завдання на лабораторні роботи

  Як правило, в кожні лабораторній роботі з ШІ необхідно реалізувати програму, що розв’язує поставлену задачу (наприклад, реалізувати алгоритм пошуку в просторі станів або створити експертну систему). Частину завдань можна виконувати на зручній вам мові програмування, інші завдання вимагають реалізації у певному середовищі (наприклад, у мові продукційного програмування CLIPS). Для більшості робіт наявні варіанти завдань, які визначаються за номером студента у списку групи.

  Завдання для кожної роботи розміщується в окремому документі. Будь ласка, переглядайте завдання уважно, щоб не пропустити повз вашої уваги важливі складові моменти завдання.

  • 01. Створення раціонального агента. Термін здачі: 15.03.2013.
   • В даній роботі необхідно розробити штучного агента-пилососа, який існує у віртуальному середовищі. Детальний опис середовища можна знайти на сторінці Vacuum Cleaner World.
  • 02. Пошук в просторі станів. Термін здачі: 29.03.2013.
   • В даній роботі необхідно розв’язати одну з пропонованих задач (“8-puzzle” або “8-ферзів”) за допомогою алгоритмів інформативного та інформативного пошуку.
  • 03. Локальний пошук. Термін здачі: 05.04.2013.
   • В даній роботі необхідно розв’язати одну з пропонованих задач (“9-ферзів” або “Ферзі та коні”) за допомогою алгоритмів локального пошуку.
  • 04. Задачі виконання обмежень. Термін здачі: 19.04.2013.
   • В даній роботі необхідно розв’язати одну з пропонованих задач виконання обмежень (“Складання розкладу занять академічних груп” або “Розфарбування карти регіонів України”) за допомогою алгоритму пошуку з поверненнями (backtracking), використовуючи ряд евристик.
  • 05. Пошук за умов протидії. Термін здачі: 30.04.2013.
   • В даній роботі необхідно створити комп’ютерну програму, яка грає з людиною-користувачем в одну з ігор (визначену за варіантом). При цьому реалізувати алгоритм альфа-бета відсікання, запропонувавши власні евристичні оцінки станів гри.
  • 06. Експертні системи. Термін здачі: 24.05.2013.
   • В даній роботі необхідно розробити експертну систему для розв’язання задачі в заданій предметній області. Для розробки можна користуватись системам Exsys RuleBook, Exsys Pro та Exsys Corvid.
  • 07. Експертні системи на мові CLIPS. Термін здачі: 24.05.2013.
   • В даній роботі необхідно розробити експертну систему для розв’язання задачі в заданій предметній області. Розробка відбувається у середовищі CLIPS.
  • 08. Розв’язання задач пошуку в CLIPS. Термін здачі: 31.05.2013.
   • В даній роботі необхідно розв’язати поставлену логічну задачу за допомогою парадигми продукційного підходу. Розробка відбувається у середовищі CLIPS.

  Додаткові навчальні матеріали

  Основним літературним джерелом для цього курсу є чудова книга Стюарта Рассела та Пітера Норвіга “Штучний інтелект. Сучасний підхід” (Artificial Intelligence: A Modern Approach (ISBN 0-13-604259-7) ).

  Книга охоплює собою майже всі напрямки цієї галузі комп’ютерних наук. З 1995 року мала три видання (друге – 2003, третє – 2009). Друге видання перекладене російською (сторінка російського видавництва). Офіційний сайт книги aima.cs.berkeley.edu, на якому можна знайти безліч дотичної інформації, а також матеріали корисні у навчанні.

   

   

  Онлайн курси

  Окрім навчальної літератури,  на багатьох Інтернет ресурсах онлайн освіти (MOOC) присутні чудові курси, які присвячені методам штучного інтелекту. Ось деякі з них:

  • Introduction to Artificial Intelligence на Udacity (курс ведуть Пітер Норвіг – автор вище зазначеної книги та голова дослідницького підрозділу Google, та Себастіан Тран – засновник Udacity)
  • Artificial Intelligence for Robotics на Udacity (курс веде Себастіан Тран – засновник Udacity та один з головних розробників самокерованих роботів від Google)
  • Artificial Intelligence на EdX (курс багато в чому повторює структури книги “Штучний інтелект. Сучасний підхід”)
  • Artificial Intelligence Planning на Coursera (курс детально розповідає про один з розділів книги “Штучний інтелект. Сучасний підхід” – Планування)